Belownica M 42 HD

Belownica M 42 HD, jedna z wielu doskonałych koncepcji firmy Ekomech – Harmony…
Amerykańska firma Harmony Enterprises, Inc., partner firmy Ekomech Sp. z o. o.
jest od ponad 30 lat wiodącym producentem belownic znanych na całym świecie.

TOP